fot_bg01

ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?

ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?

1. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: (ਅੰਤਿਕਾ 1 ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਾਰਟ);

6b5c49db1

2. ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ: (ਅੰਤਿਕਾ 2 ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੀਟ)।

60dbbfe52

3. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ।ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਸਮੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।